S M L · ·
8强胜者组
第一轮 第二轮 胜者组半决赛 胜者组决赛 总冠军
NesTea 2
点播 NesTea 1
Mvp 1
点播 Leenock 2
MMA 1
点播 Leenock 2
Leenock 2
点播 Leenock 3
枪兵王 2 点播 Leenock
点播 枪兵王 1 JYP 0
aLive 0
点播 JYP 1
SaSe 0
点播 JYP 2
JYP 2
8强败者组
败者组第一轮 败者组第二轮 败者组第三轮 败者组半决赛 败者组决赛
JYP 2
枪兵王 0
Mvp 1点播 aLive 2点播 JYP
点播 aLive 2
aLive 2 点播 aLive 0
NesTea 1
MMA 0点播 SaSe 1
点播 SaSe 2
SaSe 2
表格转载代码: