S M L · ·
8强胜者组
八强胜者组第一轮胜者组第二轮决赛冠军
不二3
 不二 
瓦莉拉的小伙伴1
   
秋日丶0
 星苏 
星苏3
   
雷阿伦   
     
太极剑 
   
你们的熊大大 
   
BILL 
8强败者组
败者组第一轮败者组第二轮败者组第三轮败者组第四轮败者组冠军
 
 
     
   
     
 
    
   
  
表格转载代码: